ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
131,250 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.net
148,750 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.org
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.biz
131,250 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.info
43,750 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
.co
227,500 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
.fun
43,750 تومان
1 سال
402,500 تومان
1 سال
402,500 تومان
1 سال
.life
43,750 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.us
43,750 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.me
70,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.today
43,750 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.design
350,000 تومان
1 سال
875,000 تومان
1 سال
875,000 تومان
1 سال
.tech
105,000 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
.xyz
26,250 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.eu
87,500 تومان
1 سال
122,500 تومان
1 سال
122,500 تومان
1 سال
.pro
61,250 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
.club
26,250 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
.in
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.moe
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.global
437,500 تومان
1 سال
1,225,000 تومان
1 سال
1,225,000 تومان
1 سال
.top
43,750 تومان
1 سال
122,500 تومان
1 سال
122,500 تومان
1 سال
.la
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
.online
43,750 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
.site
26,250 تومان
1 سال
472,500 تومان
1 سال
472,500 تومان
1 سال
.store
61,250 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
.im
175,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.gdn
262,500 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
.tv
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
.io
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
.mobi
96,250 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.tel
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
.cc
192,500 تومان
1 سال
192,500 تومان
1 سال
192,500 تومان
1 سال
.one
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.cn
122,500 تومان
1 سال
122,500 تومان
1 سال
122,500 تومان
1 سال
.blog
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.marketing
122,500 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.live
43,750 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
.asia
262,500 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
262,500 تومان
1 سال
.vip
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.shop
61,250 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
612,500 تومان
1 سال
.space
43,750 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
.ws
140,000 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
437,500 تومان
1 سال
.link
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
.games
175,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.work
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
227,500 تومان
1 سال
.travel
1,750,000 تومان
1 سال
1,750,000 تومان
1 سال
1,750,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains