نمایندگی میزبانی وب آلمان ویندوز

ResellerWindows_Apadana

فضای بک آپ به کاربران داده می شود و گرفتن بک آپ بر عهده خود می باشد. بک آپ

 • 5 گیگ فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود دیگر سرویس ها
ResellerWindows_Mehr

فضای بک آپ به کاربران داده می شود و گرفتن بک آپ بر عهده خود می باشد. بک آپ

 • 10 گیگ فضا
 • 1024 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود دیگر سرویس ها
ResellerWindows_Zarin

فضای بک آپ به کاربران داده می شود و گرفتن بک آپ بر عهده خود می باشد. بک آپ

 • 20 گیگ فضا
 • 2048 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود دیگر سرویس ها