نمایندگی میزبانی وب فنلاند Sata Cpanel

ResellerCPSATAFL_Apadana
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • نامحدود تعداد اکانت
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • فضای بک آپ به کاربران داده می شود و گرفتن بک آپ بر عهده خود می باشد. بک آپ
ResellerCPSATAFL_Mehr
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • نامحدود تعداد اکانت
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • فضای بک آپ به کاربران داده می شود و گرفتن بک آپ بر عهده خود می باشد. بک آپ
ResellerCPSATAFL_Zarin
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • نامحدود تعداد اکانت
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • فضای بک آپ به کاربران داده می شود و گرفتن بک آپ بر عهده خود می باشد. بک آپ