سرور مجازی هتزنر ( فروش ویژه)

سرور مجازی هتزنر ( فروش ویژه)

FestivalVPSApadana -2 موجود است

این سرور مجازی ها از نظر کرفیت , کیفیت بالایی برخوردار هستند
در مرکز داده هتزنر در کشور فنلاند نگه داری می شوند و تمامی سرور های مجازی ارائه شده منابع کاملا اختصاصی دارند
تحویل فوری پس از پرداخت.
مجازی ساز تمامی سرور ها KVM می باشد.

 • 1 GB Ram
 • One Core 1800 CPU
 • 50 Gb Sata 6 Hard
 • One Ip
FestivalVPSMehr 1 موجود است

این سرور مجازی ها از نظر کرفیت , کیفیت بالایی برخوردار هستند
در مرکز داده هتزنر در کشور فنلاند نگه داری می شوند و تمامی سرور های مجازی ارائه شده منابع کاملا اختصاصی دارند
تحویل فوری پس از پرداخت.
مجازی ساز تمامی سرور ها KVM می باشد.

 • 2 GB Ram
 • One Core 1800 CPU
 • 60 Gb Sata 6 Hard
 • One Ip
FestivalVPSZarin

این سرور مجازی ها از نظر کرفیت , کیفیت بالایی برخوردار هستند
در مرکز داده هتزنر در کشور فنلاند نگه داری می شوند و تمامی سرور های مجازی ارائه شده منابع کاملا اختصاصی دارند
تحویل فوری پس از پرداخت.
مجازی ساز تمامی سرور ها KVM می باشد.

 • 2 GB Ram
 • 2 Core 1800 CPU
 • 100 Gb sata Hard
 • One Ip