فضای مجازی

پکیج برنزی

ادمینی پیج
انتشار پست ها به صورت اختصاصی
15 پست در ماه
30 استوری در ماه
یک عدد ویدیو مونتاژ
طراحی قالب برای اینستاگرام
آنلایز هشتگ ها
آنلایز مخاطبین
مشاوره تبلیغای در صفحه های مرتبط
عکاسی و فیلم برداری اختصاصی
ارسال پیام کوتاه 2000 عدد در ماه
ارسال ایمیل تبلیغاتی 1000 عدد در ماه
پیشنهاد می کنیم حذف پیام کوتاه و ایمیل و جایگزین کردن 10 هزار ارسال پیام تبلیغاتی در واتس آپ

بسته نقره ای

ادمینی پیج
انتشار پست ها به صورت اختصاصی
30 پست در ماه
45 استوری در ماه
طراحی لوگو به صورت هدیه
یک عدد ویدیو مونتاژ
طراحی قالب برای اینستاگرام
آنلایز هشتگ ها
آنلایز مخاطبین
مشاوره تبلیغای در صفحه های مرتبط
عکاسی و فیلم برداری اختصاصی
ارسال پیام کوتاه 3000 عدد در ماه
ارسال ایمیل تبلیغاتی 5000 عدد در ماه
پیشنهاد می کنیم حذف پیام کوتاه و ایمیل و جایگزین کردن 20 هزار ارسال پیام تبلیغاتی در واتس آپ

بسته طلایی

ادمینی پیج
انتشار پست ها به صورت اختصاصی
30 پست در ماه
45 استوری در ماه
طراحی لوگو به صورت هدیه
طراحی سایت به صورت هدیه
تیزتبلیغاتی
پاسخگویی دایرکت ها و کامنت ها
برگذاری چالش و مسابقه
یک عدد ویدیو مونتاژ
طراحی قالب برای اینستاگرام
آنلایز هشتگ ها
آنلایز مخاطبین
مشاوره تبلیغای در صفحه های مرتبط
عکاسی و فیلم برداری اختصاصی
ارسال پیام کوتاه 4000عدد در ماه
ارسال ایمیل تبلیغاتی 20000عدد در ماه
پیشنهاد می کنیم حذف پیام کوتاه و ایمیل و جایگزین کردن 50 هزار ارسال پیام تبلیغاتی در واتس آپ