سرور مجازی هتزنر ( هارد SSDNVMe )

سرور مجازی هتزنر ( هارد SSDNVMe )

VPS - SPCH01 0 موجود است

سرور ابری از مرکز داده هتزنر
نوع هارد ها nvme می باشد

 • کانفیگ
 • 2Gb RAM
 • 1Core CPU
 • 20Gb SSD Hard
 • 20 GB Traffic
VPS - SPCH02 0 موجود است

سرور ابری از مرکز داده هتزنر
نوع هارد ها nvme می باشد
کانفیگ

 • 4 Gb Ram
 • 2Core CPU
 • 40Gb SSD Hard
 • 20 TB Traffic
VPS - SPCH03 0 موجود است

سرور ابری از مرکز داده هتزنر
نوع هارد ها nvme می باشد
کانفیگ

 • 8 Gb Ram
 • 2Core CPU
 • 80Gb SSD Hard
 • 20 TB Traffic
VPS - SPCH04 0 موجود است

سرور ابری از مرکز داده هتزنر
نوع هارد ها nvme می باشد
کانفیگ

 • 16 Gb Ram
 • 4Core CPU
 • 160Gb SSD Hard
 • 20 TB Traffic